Skærmbillede_2016-06-23_14.33.49.png

Vrå Gymnastikforening

Vi vender tingene på hovedet, med hjertet på rette sted.

Skærmbillede_2016-06-23_14.33.49.png

Ude træning uge 15-24

Vi åbner op for, at du kan træne igen.

Vrå Gymnastikforening tilbyder udendørs træning, som følger alle regler i forhold til Covid-19.

Der trænes med god afstand og kun individuelle øvelser. 
Tilmeld dig og læs mere om holdene herunder.


Husk at være tilmeldt inden du møder op.

Det er nemlig en stor hjælp for os til at kunne overholde retningslinjerne og i forbindelse  med smitte opsporing.

Kære medlem!

Flere af jer har spurgt ind til hvad vi har brugt jeres kontingent på i nedlukningen og hvorfor I skal betale kontingent for udetræning.

Her kommer et fælles svar og forklaring:
 

Gymnastikforeningen er en forening drevet på frivillige kræfter, vi deler til fulde jeres frustration over at have betalt for en sæson uden særligt stort udbytte. Det gør vi med stor forståelse da vi tillige, har haft samme udgifter som, havde vi haft en ganske normal sæson. Dvs. vi har udbetalt godtgørelse i henhold til vores instruktørkontrakter til vores unge som ældre instruktører, samt betalt 100% halleje, uden mulighed for at søge kompensation for tabte udgifter i forbindelse med almindelig drift. Alle foreninger i Vrå har med vores små bidrag været med til at sikre at hallen har kunne komme gennem et år med nedlukninger.

 

Trods vores beslutning om at lukke helt ned for denne sæson, for at lægge alle kræfter i at planlægge næste sæson, har vi valgt at lyttet til Jeres ønske og oprettet tilbud om ude træning/sommergymnastik. Kontingentet er sat så lavt at det ikke dækker alle udgifter, der er ved at drive de fire hold, men kun lige knapt honorer vores frivillige instruktører for at planlægge og gennemfører træningerne i “sommerperioden”. Vi håber på jeres forståelse og opbakning i denne, for os alle, noget svære situation, således vi kan bevare glæden ved foreningslivet for både deltagere og frivillige.

 

De venligste hilsner

Bestyrelsen Vrå gymnastikforening

Medlemmer – kan de få kontingentet retur?

 

Medlemmer kan ikke kræve at få en del af kontingentet retur, fordi foreningens aktivitet er stoppet i en periode, så medlemmerne ikke kan træne eller for eksempel deltage i en opvisning eller en holdkamp. Kontingentet er udtryk for en betaling for det at være medlem i en idrætsforening, og ikke for en specifik ydelse.

Situationen i en idrætsforening er derfor anderledes end kunders forhold i kommercielle fitnesscentre.

I idrætsforeninger med fitness eller fitnessforeninger gælder det samme som i alle andre foreninger. Der skal altså ikke ske nogen tilbagebetaling af medlemsbetalinger som følge af, at foreningens aktivitet i en periode er aflyst grundet Coronavirus-situationen.

Der kan være enkelte foreninger, der har valgt at have både traditionelle medlemsskaber og andre ordninger, f.eks. klippekort. I forhold til klippekortordninger og lignende kan det overvejes, om der skal være en forlængelse af den periode, der er betalt for, eller der skal være tilbagebetaling.

Der er i august ikke ændringer i de juridiske forhold vedrørende foreningskontingent. Alligevel kan foreninger opleve, at det i sensommeren og efteråret 2020 kan være nødvendigt, at der træffes beslutninger om kontingentreduktion eller andet. I så fald bør det fremhæves, at det ikke skyldes en juridisk forpligtelse, men at det er en ledelsesmæssig beslutning for at sikre drfiten og tilgodese medlemmerne.

Kilde: 

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/corona-og-oekonomiske-konsekvenser-hvad-goer-du-som-idraetsforening

Se punkt nr. 5

Vrå Gymnastikforening er en forening, der har eksisteret siden 1925. Vi kan tilbyde et udvalg af forskellige aktiviteter i alle alders­grupper. Træningen tager udgangspunkt i leg, rytme, spring, god motion og ikke mindst et supergodt sam­vær.

Opvisning 1.jpg