Om Vrå GF

Vi er en bestyrelse på 7, der varetager de mange praktiske opgaver, der er i foreningen. Ved evt. spørgsmål eller gode ideer til nye tiltag i foreningen, kontakt da endelig bestyrelsen og alle er velkommen til at deltage i Gymnastikforeningens generalforsamling medio januar.


 

Formand

Christina Laursen

Tlf: 22 41 07 18

Næstformand

Sandie Jørgensen

Tlf: 26 62 47 44

Kasserer

Lone Borup

Tlf: 

 

Sekretær

Christina Just Jensen

Tlf: 20 42 82 47

Bestyrelsesmedlem

Trine Torp

Tlf: 

 

Bestyrelsesmedlem

Maria Westergaard

Tlf:

Bestyrelsesmedlem

Emma Borup

Tlf:

TILMELDING/BETALING:


Tilmelding sker via vores hjemmeside www.vraa-gf.dk.
Har man ikke mulighed for at tilmelde sig via hjemmesiden, så skriv en mail til os via punktet "kontakt".

 

Alle skal være tilmeldt inden opstart på vores hold. Fortyder man sin deltagelse på vores hold, kan man til og med uge 40 få alle pengene retur, ved at sende en mail til vraagym@gmail.com
 

DELTAGELSE PÅ FLERE HOLD:
Vi tilbyder hvert år en række holdpakker. Ved brug af disse holdpakker opnås en rabat.


DRAGTER/PÅKLÆDNING:
På enkelte hold vil der forekomme ekstraudgifter til opvisningstøj. Dog tilstræber vi i samråd med gymnaster og forældre, at finde et passende prislag.

I forbindelse med træning forventes det, at man møder op i tøj og fodtøj, der passer til det enkelte hold.

 

FERIER:
I forbindelse med skoleferier er der ikke træning, ligeledes kan der forekomme enkelte aflysninger af træning, i forbindelse med brug af lokaler til anden side.


OPVISNING:
Der afholdes opvisning sidst i marts.
Deltagelse i øvrige opvisninger, er op til hvert enkelt hold. Der vil komme besked fra den enkelte instruktør, og det kan forventes, at der bliver brug for forældrehjælp til evt. praktiske opgaver samt kørsel.


PÆDOFILI:
Alle foreningens instruktører/hjælpeinstruktører, der er fyldt 15 år, som har med børn under 15 år at gøre, bliver kontrolleret i det kriminale register, og vi accepterer kun pletfrie "børneattester".


SÆSONSTART:
Der er sæsonstart i begyndelsen af september - uge 37


LOKALER:
Alle hold træner i Idrætscenter vendsyssel hal 3.

 

profil billede 1.jpg
Opvisning 1.jpg